Liker seg på skolen, men mistrives faglig

Elevene i skolen opplever at lærerne ikke gir dem nok utfordringer og ikke er flinke til å få dem til å bli interessert i å lære.