Med snuoperasjon til 44 mill.

Med Grete Knudsen på SNU-laget og 44 millionar offentlege kroner er det skapt 360 alternative arbeidsplassar rundt dei gamle industrikjempene i Sunnhordland. No vil ho også la kulturen avla nye jobbar.