Villaidyll sperres inne av industri

Et politisk vedtak fra 1939 gjør at Rolf Halvorsen og naboene i villastrøket på Damsgård kan bli innesperret av et nytt næringsbygg. Dagens politikere velsigner det - under tvil.