Ni av ti sykehusdirektører er menn

Blant 28 sykehusdirektører er bare tre kvinner. Dette til tross for at rundt 70 prosent av alle ansatte i norske sykehus er kvinner. I styrene er bildet noe bedre.