Fornya løyve til Fjelbergruta

Samferdselsutvalet i Hordaland rår til at HSD Sjø får fornye ruteløyvet for ferjeruta Sydnes - Utbjoa - Fjelberg - Skjersholmane. Det er sett ein del vilkår til løyvet.