Klappjakt på tyver har gitt resultater

Politiets klappjakt på vinningsforbrytere har gitt resultater. Antall innbrudd og tyverier har stupt det siste året.