Sa nei til flomsikring - i går rant Nesttun over

Hus måtte rømmes, butikkene ble til badeland, handlesenteret vaklet og gravsteinene druknet. Nesttun flommet over i går.

Publisert Publisert

KAOS: Loneveien i går. Foto: JAN M. LILLEBØ

Vannet var over alt på Nesttun i går. Det har det også vært før. I 1999 startet derfor Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) arbeidet med en plan for hvordan øvre deler av Nesttun kunne sikres mot flom.

I januar 2001 lå planen klar. 2,5 millioner ville tiltakene koste. Som normalt skulle NVE dekke 80 prosent av kostnadene ved sikringen, mens kommunen skulle dekke 20 prosent - altså 498.000 kroner.

Planla flomvoll

I november 2002 vedtok byrådet å betale sin andel. Men i april fjor, etter et nytt overslag fra NVE, snudde Bergen kommune. Den ville ikke dekke 880.000 kroner, tilsvarende 20 prosent av den nye kostnadsrammen på 4,4 millioner.

Dermed ble flomsikringen lagt død.

Sjefingeniør Inge Lavoll i NVE Region vest sier Nesttun ville vært bedre rustet til å ta imot vannmengdene som øste ned i går dersom tiltakene hadde vært gjennomført.

— Det ikke lett å gi noe svar på hvor mye tiltakene ville hjulpet, men de ville nok gjort forholdene atskillig bedre enn det vi nå ser, sier Inge Lavoll.

I planen ble det lagt opp til en rekke tiltak:

n For å øke vannkapasiteten skulle elveløpet senkes, og utvides flere steder.

n Skog skulle ryddes langs elvekanten.

n En flomvoll skulle bygges.

De 20 prosentene som kommunen skulle bidra med, den såkalte distriktsandelen, dekkes i de fleste tilfeller av grunneiere eller andre interessenter. Regionsjef Gunnstein Brakestad i NVE Region vest sier det mest naturlige i dette tilfellet var at kommunen betalte, siden området er et tettbebygd strøk.

— Det er sjelden vi legger frem planer vi ikke får finansiert, forteller Brakestad.

- Ville ikke hjulpet

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, sier flomsikringen i planen fra NVE ikke ville hjulpet på situasjonen på Nesttun i går.

— Planene omhandlet området ved kirkegården på Øvsttun, og har ingen sammenheng med oversvømmelsene i området rundt Nesttun senter. Det er svært viktig for oss å presisere, sier Iversen.

Hun mener det var for små sluser under senteret som gjorde at Nesttunelven mildt sagt fløt over i går.

— Korken lå ved senteret. Slusekapasiteten under øvre del av Nesttun senter er ikke stor nok til å ta inn en 50-100-års flom.

Lisbeth Iversen sier flomsikringen ved senteret strengt tatt er grunneiers ansvar. Hun understreker samtidig at hovedårsaken til flommen er ekstremt store nedbørsmengder.

— Hvorfor ble ikke NVEs plan gjennomført?

— Kommunen hadde innført investeringsstopp. Siden tiltakene ikke gjaldt liv og helse kunne det heller ikke gis unntak fra stoppen.

Iversen ser imidlertid for seg at tiltakene blir en del av den kommunale vassdragsplanen, som legges frem i november.

Foreslo sikring

Einar Kongsbakk, direktør i Nesttun Sentrum, sier de gjentatte ganger har bedt kommunen om å sikre elven mot flom.

— Blant annet foreslo vi at det ble gjort sikringsarbeid i forbindelse med utbyggingen av veistrekningen Midtun-Hop, sier Kongsbakk.

— Ingen så for seg at grunnen under senteret kunne bli vasket bort. Men elven har gått over sine bredder før, og det er helt sikkert at dette vil skje igjen dersom ikke noe blir gjort.

Publisert