Lite miljø bidrar til dobbeltroller

Fagfolk er enige om at psykologer burde velge en side i barnevernssaker, men flere mener det er umulig i praksis.