Tryggere på Landås

Landås skal bli et demonstrasjonsprosjekt i veimyndighetenes arbeid for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken.