«Rikelig anledning til å forspille bevis»

I flere måneder hadde de to narkosiktede mennene rikelig anledning til å samkjøre forklaringene sine og ødelegge bevis - mens de satt i varetekt.