Menn strøymer til sjukepleia

Kjell Magne Røed (21) frykta han blei einaste hane i høneflokken på sjukepleiarstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund. No er han letta. Talet på mannlege studentar er dobla sidan i fjor.