• (1/2)
    MIDTPUNKT: Jako gjør det triveligere på kontoret, synes denne gjengen hos Brødrene Nelsons Frø i Fyllingsdalen, fra venstre Aina Mellingen, Monica B. Thorsen, Svein Wicklund og Ove-Henning Bjørsvik.<p/>FOTO: ARNE NILSEN

Kontorsjef Jako

Den drikker brus til fredagskosen på kontoret og sier «god dag» når telefonen ringer.