Sjekket fisken på Torget

I dag tidlig ble det tatt stikkprøver av fisken i flere av bodene på Fisketorget.