Stel populær ferjekopp

I Nordhordland har MF «Eidfjord» ein plakat i ferjesalongen som minner passasjerar om at sjølve koppen ikkje er inkludert i kaffiprisen.