Vil prøve 6-timersdag på sykehusene

6-timers arbeidsdag ved sykehusene kan bli et virkemiddel for å redusere sykefraværet og få færre til å velge tidligpensjon(AFP)