Huseier avgjør hva som er god sikring<p/>

Utover minimumskravene i de tekniske forskriftene er det opp til huseierne å avgjøre hva som er god nok sikring av trappehus og rulletrapper.