- Loven følger ikke opp alle nyanser

Mobilgründer Idar Vollvik kjører i kollektivfeltet, snakker i mobilen mens han kjører og parkerer ulovlig. Nå lover han bedring.