Lang tunnel kan sikre Kjøsnesfjorden

For snart eitt år sidan stod 68 bilistar fanga mellom 15 skred i Kjøsnesfjorden. No vurderer vegvesenet å byggje 1800 meter tunnel for å rassikre riksvegen.