Seier nei til bompengar

Samnanger kommunestyre godtek ikkje bompengar på kommunegrensa til Kvam i Eikedalen. Det er altfor langt frå dei store prosjekta i Kvammapakken.