Fryktar dårlegare tilbod til døve born

Foreldre med born på internat på Vestlandets kompetansesenter har bange aningar om framtida.