Massiv skyts mot Helse Vest

Tillitsvalde ved Voss sjukehus karakteriserer utreiinga om akuttfunksjonar i Helse Vest som ein skandale.