På sykehus etter mopedulykke

En 15 år gammel mopedfører er kjørt til sykehus med benbrudd etter at han kolliderte med en personbil på Voss.