Voss får føda vidare

Fødeavdelinga ved Voss sjukehus skal ikkje leggast ned denne gongen, heller. Det var alle medlemene i styret for Helse Vest samde om på styremøtet i går.