Orka ikkje vere tillitsvald i HSD

Som tillitsvald og styremedlem i HSD opplevde Ove R. Nielsen å bli utskjelt og audmjuka av leiinga. Til slutt orka han ikkje meir, og trakk seg frå begge verva.