• (1/2)
    I FELLEN: Her ender fortauet i en spiss inn mot sikkerhetsgjerdet og turistene tar korteste vei over gaten på Festningskaien. Det er ingen som går tilbake til fotgjengerfeltet. FOTO: ARNE NILSEN

Cruiseturister i fellen