Solgte kraftaksjer - tjente fett

Trondheim kommune solgte sine kraftaksjer til Statkraft. Nå har kommunen dobbelt så god avkastning fra sitt kraftfond som Bergen har på sine BKK-aksjer.