• MENINGSBRYTNING: Bergenspolitikeren Shilan Shorsh får hard motbør fra sine medsøstre, etter å ha gått ut mot det hun mener er en kvinnefiendtlig kultur.<p/>FOTO: GIDSKE STARK

Opphetet kurdisk kvinnekamp