Får penger til trosopplæring

Fem prestegjeld i Bjørgvin bispedømme får penger til forsøksprosjekter med trosopplæring. Totalt 99 menigheter i Norge får være med i det omfattende forsøksprosjektet.