Skule-pizza i grevens tid

I nesten 20 år har gymnaset på Stord venta på tilbygget sitt. No står det der etter ein ekstremt trong fødsel. Til glede for 450 elevar og 90 tilsette som endeleg har fått kantine.