«Innvandrere mer ambisiøse studenter»

Annengenerasjons innvandrere som tar høyere utdanning har større ambisjoner enn andre studenter.