Snarveg til til private spesialistar

Heretter kan fastlegen henvise deg direkte til ei rekkje private spesialister - utan at du treng å gå den lange vegen om eit offentleg sjukehus.