Fanatorget og Kilden under samme eier

Kilden senter og Fanatorget har fått samme eier etter at Aberdeen Property Investors overtok sistnevnte kjøpesenter i oktober.

SANDSLI:

Kilden senter og Fanatorget har fått samme eier etter at Aberdeen Property Investors overtok sistnevnte kjøpesenter i oktober. Eiendomsselskapet har stor tro på de to sentrene.Aberdeen Property Investors kontrollerer dermed to sentre i Fana og Ytrebygda, i tillegg til ni andre sentre i Norge. Fanatorget og Kilden er imidlertid de eneste på Vestlandet. ? Vi går inn i området fordi vi har stor tro på det. Vi ønsker å være en profesjonell driver og videreutvikle sentrene, sier porteføljesjef i Aberdeen Property Investors, Hanne Mathisen Skjærholt.Første etappe på planen for de nye eierne er å gjøre seg kjent med sin nyervervelse Fanatorget. ? Først og fremst nå ønsker vi å ble kjent med leietakerne og bygget. Planer for videreutvikling vil først komme senere, men vi har et langsiktig perspektiv på dette, sier Mathisen Skjærholt. De øvrige sentrene Aberdeen kontrollerer ligger i Trondheim, Fredrikstad, Oslo, Skien og Arendal. Aberdeen Property Investors er et fondsselskap som driver med eiendomsforvaltning. Det tilhører selskapet Aberdeen Asset Manager, som er børsnotert i London og i Singapoore. Selskapet har en forvaltningskapital på 800 milliarder kroner og forvalter eiendom for 80 milliarder i Europa. Aberdeen har 100 ansatte i Norge.