• KRITISK: Kirkelig fellesråd kan risikere oppsigelser av kirkeansatte neste år dersom rådet ikke får mer penger av Bergen kommune, sier kirkeverge Gunnar Wik.

For lite til lønn på jorden

Kirkelig fellesråd i Bergen risikerer å stå uten penger til å gi alle sine 240 ansatte lønn neste år. Nå innføres full ansettelsesstopp og innkjøpsstopp med øyeblikkelig virkning.