Nymotens rallarar på høgfjellet

Dei brukar hammar og sag, akkurat som rallarane som bygde Bergensbanen for hundre år sidan. Men dagens rallarar har òg moderne arbeidsmetodar.