- Dårlegare for fødande i Lærdal

Aksjonen «Forsvar Lærdal sjukehus» meiner Helse Vests siste fødeforslag gjev dårlegare sikkerheit for fleire kroner.