Det er hoggormår i år

Vi går trolig mot en høst med mer hoggorm enn det har vært på mange år. Årsaken er at det har vært mild vinter, varm sommer og at gnagerbestanden har begynt å øke igjen.