Skadet i kollisjon

En person er lettere skadet etter en kollisjon i Fløyfjellstunnelen.