• TYSKEBRYGGEN I BERGEN: Dette prospektet av Johan Friedrich Leonard Dreier (1775-1833) viser detaljer fra folkelivet på Bryggen. Helt til venstre i bildet sitter en tigger. FOTO: Foto og utlån: Statsarkivet i Bergen

«Lade og Ørkesløse Betlere»

Er tiggere arbeidskye slabbedasker eller verdige trengende?