Eit siste farvel med Garolin

Garolin Nesaraja blei i dag ført til siste kvile frå Førde kyrkje.

Publisert:

SISTE FARVEL: Garolin Nesaraja blei i dag ført til siste kvile frå Førde kyrkje. Foto: ODDLEIV APNESETH

Terje Ulvedal

Dei rundt 80 i kyrkja vart møtt av eit bilete av Garolin og sonen på eit bord i våpenhuset, saman med ein kondolanseprotokoll.

Sokneprest kåre Knutsen Bratten held gravferdsgudstenesta.

Den tamilske kvinnas eitt år yngre bror var til stades i kyrkja. Han kom til Bergen i går ettermiddag, etter at det blei samla inn 17.000 kroner slik at han kunne reise frå Sri Lanka for å ta del i gravferda.

Livsgleda

Bratten snakka både på norsk og engelsk. Han helste broren:

— Vi er glade for at det lot seg gjere for deg å kome hit. Vi veit at det er vondt for deg å kome i eit slilt ærend. Vi vil uttrykkje vår medkjensle, og at du tek med våre helsingar til familien på Sri Lanka.

Advokaten hennar, Kristine Aarre Hånes, talte også i kyrkja:

— Livet hennar blei heilt noko anna enn det ho ønskte seg. Før jul ebba livsgleda ut. Til slutt greidde ho ikkje meir.

Ho skildra Garolin som ei kvinne som ikkje klaga og plaga andre med sine problem:

— Ho ville ikkje vere til bry. Dessverre, kan vi kanskje seie i dag.

Ved sida av sonen

Etter seremonien i kyrkja blei Garolin gravlagd ved sida av son sin på gravplassen Blomereina. Guten, som hadde muslimsk far, blei gravlagt etter islamsk skikk fredag for ei veke sidan.

24 år gamle Garolin døydde etter skadane ho pådrog seg i ein brann ved Bergum mottak i Førde om ettermiddagen måndag 16. januar. Også den 20 månader gamle sonen fekk så store brannskadar at han miste livet. Dei to blei begge først innlagt på Førde sentralsjukehus, men seinare brannkvelden overført til brannskadeavdelinga på Haukeland univeritetssjukehus. Garolin døydde om kvelden 17. januar dagen etter, sonen levde til morgonen etter. Politiet meiner Garolin sjølv stifta brannen.

Den tamilske kvinna fekk 11. desember i fjor endeleg avslag på søknaden om opphaldsløyve i Norge. Nokre dagar tidlegare hadde ho fått vite at søstera var funnen drepen i heimen sin i Jaffna.

Les også

Broren kjem truleg til gravferda

Les også

Den siste som snakket med Garolin

Les også

Garolin (24) drømte om et bedre liv i Norge

Garolin kom åleine til Norge som 19-åring i 2006, og hadde vore i landet i fem og eit halvt år før ho skulle sendast tilbake. I samband med avslaget fekk ho frist til 10. januar med å forlate landet.Tragedien i Førde har skapt sterke reaksjonar. Utlendingsnemnda har fått kritikk for handsaminga, mellom anna for at dei ikkje trudde på Garolins historie om at ho blei verva som barensoldat til opprørsorganisasjonen Tamiltigrane, sjølv om UNICEF stadfesta desse opplysningane.

GRAVLAGD: Garolin Nesaraja. Foto: PRIVAT

Publisert: