• ROGFAST: Slik tenker Statens vegvesen seg Rogfast på Bokn. FOTO: Statens vegvesen/Cowi

I 2025 kan du kanskje kjøre Bergen-Stavanger på rundt to timer

Planlegger firefelts vei med 110 km/t som fartsgrense.