Kø i Åsane etter at E 39 var stengt

En lift havarerte i Eidsvågtunnelen. Biler nordfra måtte kjøre rundt Eidsvågneset.