• VIL TESTE: Medisinstudentenes Seksualopplysning deler ut testutstyr. Fra v. Tove Standal, Viktoria Thuen, Jacob Sæthre og Henrik Sæther. FOTO: Ørjan Deisz

Klamydiatesting er flaut

Ikke én student ved Høgskolen i Bergen ville stille opp på bilde i BT da medisinstudentene tilbød gratis klamydiatesting.