- Hissig stemning mellom førerne

To biler involvert i trafikkuhell i Fløyfjellstunnelen.