• BIBELTIME: Sokneprest Gunnar Nesse tek på seg kveldsarbeid når det er bibeltime i Fana. Mellom 20 og 25 personar er med på å fordjupe seg i bibeltekster to gongar i månaden.

- Det trengst fleire prestar

Sokneprest Gunnar Nesse har ansvar for 8000 kyrkjemedlemmar i Fana. I Sogn og Fjordane har kollegaene ansvar for 2000.