• (1/4)
    UVANLIG STORT: Raset ved Eitrestrandi startet omtrent 600 meter oppe i fjellsiden. Det er ca. 100 meter bredt og har et volum på rundt 1000 kubikkmeter. Så store ras har i snitt bare skjedd fire-fem ganger årlig det siste tiåret. FOTO: INGRID B. HYNNE, STATENS VEGVESEN

Veien åpnes trolig i morgen

Fylkesvei 92 til Arnafjorden i Vik i Sogn har vært stengt av ras siden søndag.