Jan Tore Øvredal er medforfattar av denne artikkelen. Er senioringeniør ved Havforskingsinstituttet i Bergen og har arbeidd med passiv akustikk og biologisk lyd hos fisk, seismisk skyting og støy frå fiskefartøy.

John Dalen.jpg

John Dalen er medforfattar av denne artikkelen. Er seniorforskar ved Havforskingsinstituttet og har forska på høyrsel hos fisk og påverknad frå seismikk og undervassprenging. Dei seinare åra engasjert av den europeiske kommisjonen (EC).