Mye nedbør og stigende temperatur fra natt til søndag kan føre til raskt økende vannføring i bekker og mindre vassdrag, opplyser Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

Lokale oversvømmelser kan forekomme, og tettbygde strøk er mest utsatt. Flomvarselet er i gul kategori, som er nivå to av fire på aktsomhetsnivået for flom.