— Dette er sånt som kan skje, sier Statens vegvesen.

I 2012 begynte Statens vegvesen å planlegge nye tunneler på strekningen Vågsbotn- Arna på E16. Bakgrunnen var at trafikktellinger viste at årsdøgnstrafikken var så høy at den snart ville nå grenseverdien der det kreves to tunnelløp.

Nå viser det seg at trafikktallene som lå til grunn for nye tunnelløp for Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen var for høye, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

17.000 ble til 13.500

«Grunnlaget for å prioritere og gjennomføre dette prosjektet faller derfor bort» skriver veivesenet.

I Nasjonal transportplan 2014- 2023 ble prioritert midler til å bygge nye tunnelløp for Sætretunnelen og Bjørkhaugtunnelen, og i 2013 ble det satt av 430 millioner kroner til disse tunnelene.

Det viste seg at trafikken fordeler seg på en annen måte enn vi trodde.

Bakgrunnen var at det i 2012 ble beregnet en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 17.000 kjøretøy på strekningen, og at en snart ville nå grenseverdien for krav til to tunnelløp. Den grensen er på 20.000 biler i ÅDT.

Men da Statens vegvesen gjorde nøyere beregninger viste det seg at resultatene fra trafikkberegningen i 2012 ikke stemte med de faktiske forholdene. Egentlig var trafikken mye mindre enn en trodde - i 2014 var ÅDT gjennom tunnelene «bare» på 13.500.

- Feil i modellen

Marius Slinde er prosjektleder for Arna-Vågsbotn i Statens vegvesen. Han forklarer feiltellingen slik:

— Rundt om på veinettet har vi trafikktellepunkt, men ikke akkurat her. Så da ble trafikktallene kalkulert fra omkringliggende trafikktellepunkt. Den kalkuleringen er blitt feil.

— Er det en regnefeil?

Det kan virke som om veivesenet driver planlegging etter innfallsmetoden. Dette kan de ikke være bekjent av.

— Jeg vil heller si at det er en feil i modellen. Det viste seg at trafikken fordeler seg på en annen måte enn vi trodde, sier Slinde.

Konsekvensen er at Statens vegvesen utsetter hele prosjektet. Strekningen skal nå sees i sammenheng med Ringvei Øst, et prosjekt som kun er i tidlig idéfase. Det skjer etter at veivesenet har brukt nesten fire millioner kroner på planleggingen.

— Dette er sånt som kan skje. Vi har ikke trafikkregistrering på alle punkter. Det blir en avveining mellom hvor mye vi skal investere i trafikktellepunkt og hvor mye usikkerhet vi kan leve med, sier Slinde.

- Innfallsmetode

Bystyrepolitiker Geir Steinar Dale (Ap) reagerer på snuoperasjonen.

— Det kan virke som om veivesenet driver planlegging etter innfallsmetoden. Dette kan de ikke være bekjent av, sier han.

Dale viser til at det opprinnelig var meningen at det skulle komme midtdelere på strekningen. Deretter ble det bestemt å oppgradere tunnelene. Nå skjer det ingenting.

— Dette er en ulykkesbelastet strekning, og tunnelene er ofte stengt. Omkjøringsveiene er helt håpløse å benytte. Det er flere trafikkfarlige på- og avkjøringer og mye tungtransport. Det kan være fornuftig å se strekningen i sammenheng med Ringvei Øst. Men å skrinlegge hele prosjektet er negativt, sier han.