Må fjerne gamle miljøsynder

Jekteviken er blant de mest forurensede områdene i Norge. Nå tvinges grunneierne til å rydde opp.