Politiet får kritikk av Spesialenheten

Spesialenheten mener politiet opptrådte kritikkverdig og uprofesjonelt da en ung gutt kontaktet dem etter å ha blitt overfalt og forsøkt voldtatt på Hellen festning.

Publisert Publisert

RINGTE OG RINGTE: En ung gutt ble overfalt på Hellen festning i 2013. Han ringte politiet flere ganger, uten at de rykket ut. Foto: ODD MEHUS (ARKIV)

Om kvelden 31. august 2013 ble gutten overfalt av en mann ved Hellen festning. Mannen ble i år dømt til seks år forvaring for å ha forsøkt å voldta gutten.

Første telefon

Tre ganger etter overfallet samme kveld ringte gutten til politiet, uten å få hjelp. Han opplevde også at politimannen på operasjonssentralen tullet med ham. Da dette kom frem under rettssaken i januar, opprettet Spesialenheten etterforskning på eget initiativ.

Den første telefonen fra gutten kom klokken 18.10.

«Han stod og hoppet på meg og holdt kvelertak, men så fikk jeg et slag i hodet på ham. Og skrek alt jeg kunne», sa gutten til politiet. Samtalen fortsatte, men uten at politiet reagerte.

— Så han er død nå

Neste telefon kom klokken 18.50. En ny politimann besvarte denne. Gutten etterlyste politiet.

«Hvordan klarer dere ikke sende ut menn eller noe sånn? Når det kommer en psykopat og angriper meg og tar av seg buksen?»

Heller ikke denne samtalen resulterte i utrykning.

Klokken 19.34 ringte gutten på ny. Han snakket denne gang med politimannen som besvarte den første samtalen. Gutten fortalte at han slo mannen og skrek alt han kunne.

«Og da ble han redd», spurte operatøren.

«Ja, og så slo jeg ham. Jeg fikk ett slag på ham.»

«Hvor traff du ham da», spurte politimannen.

«I ansiktet.»

«Så han er død nå», svarte politimannen.

«Nei, han er ikke død.»

«Hehe - nei jeg tuller. Nei da. Nei, men du ja - så da kom du deg vekk.»

«Ja. Så når han sprang også, så så jeg at han hadde tatt av seg buksen. Når han sprang. Jeg så ikke tissen på ham, men jeg så liksom bar rumpe», svarte gutten.

Spesialenheten reagerer sterkt på at operatøren tullet med gutten. Det var «åpenbart kritikkverdig og uprofesjonelt av operatøren å tøyse med innringer. Det må forventes at en operatør ved operasjonssentralen opptrer profesjonelt og saklig i sitt møte med publikum», heter det i vedtaket.

Ikke loggført

Telefonene fra gutten ble ikke loggført i politiets oppdragslogg. Dette mener Spesialenheten er kritikkverdig.

«Dette førte til at verdifulle opplysninger ikke ble videreformidlet til operasjonsleder», heter det.

Politiet rykket ikke ut til Hellen festning. Gutten gikk hjem og fortalte foreldrene hva som hadde skjedd. De oppsøkte siden politiet. Først 2. september, to dager etter overfallet, gikk politiet til media og etterlyste mannen.

Ikke spisepauser

Spesialenhetens etterforskning viser at det var en svært hektisk vakt for politifolkene denne kvelden:

En trafikkulykke i Åsane med tre biler og ni personer til sykehus, en redningsaksjon i Kvinnherad, et personran på Nesttun.

Pressen ringte i et sett. Politifolkene hadde ikke tid til å avvikle spisepauser.

Les også

112-sentralen slår alarm om eget arbeidsmiljø

«Det er alltid støy i lokalet, og operatørens oppmerksomhet er flere steder samtidig.»

Samtlige som var på vakt var dessuten uerfarne. Det skjedde en rekke hendelser, i tillegg til de vanlige tidkrevende arbeidsoppgavene.

Begge var uerfarne

Det var de to politimennene som besvarte de tre oppringningene fra gutten som har vært etterforsket av Spesialenheten. Den har vurdert om de har begått grov uforstand i tjenesten.

Begge har forklart at dersom de hadde oppfattet at gutten faktisk var blitt overfalt, ville de ha reagert og prioritert saken for fullt.

Spesialenheten har ikke funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at de opptrådte straffbart.

«Tjenestemennenes vurderinger skal bedømmes ut fra deres egen oppfatning av situasjonen, og det er vektlagt at tjenestemennene skulle foreta krevende vurderinger på kort tid i en travel arbeidssituasjon og at begge var uerfarne i situasjonen. Saken er for tjenestemennene henlagt som intet straffbart forhold anses bevist», heter det i vedtaket.

Ingen foretaksstraff

Politifolkene som har vært etterforsket, har forklart at de ikke fikk skikkelig opplæring i jobben. Spesialenheten har også vurdert om det er grunnlag for straffereaksjon mot Hordaland politidistrikt som foretak.

Med bakgrunn i at politidistriktet i ettertid har foretatt endringer i opplæring, arbeidsmetodikk og arbeidsforholdene ved operasjonssentralen, har Spesialenheten konkludert med at det ikke er grunn til å reagere med foretaksstraff.

— Ikke god nok håndtering

— I denne saken er det klart at håndteringen av den innkommende samtalen ikke har vært god nok, sier fungerende politimester i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen.

Politimester John Reidar Nilsen. Foto: ØRJAN DEISZ

Han sier at politiet tar avgjørelsen til etterretning, og at de vil foreta den administrative gjennomgangen som Spesialenheten anbefaler.— Som Spesialenheten også påpeker, er vår operasjonssentral den i landet som har størst arbeidsbelastning i forhold til antall saker per ansatt, sier Nilsen.

Han har forventninger om at operasjonssentralen i det nye Politidistrikt Vest vil oppbemannes betraktelig. Nilsen håper at dette vil avhjelpe dagens høye arbeidsbelastning ved operasjonssentralen.

Publisert